De Historische Kring gemeente Leek en omstreken, opgericht in 1986 in cafe de Oude Bank, is een vereniging voor iedereen die interesse heeft in de geschiedenis van het Zuidelijk Westerkwartier. Het doel van de vereniging is onderzoek te doen naar de regionale en lokale geschiedenis en het resultaat daarvan door middel van publicaties kenbaar te maken aan een zo breed mogelijk publiek, en zo de historische kennis over de eigen leefomgeving bevorderen. Door middel van archiefonderzoek e.d. wordt meer kennis verkregen over de vroegere bewoners van de dorpen en streken - wie waren zij, hoe leefden zij - over de schansen, de scheepvaart, de vervening, handel en industrie, het onderwijs, de borg Nienoord, de veldnamen en vooral de lokale geschiedenis van de dorpen, buurtschappen en streken in de gemeente Leek en van het aangrenzende Nietap in de Drentse gemeente Noordenveld.
 

Activiteiten van de vereniging:
 

Uitgave van het kwartaalblad Historisch Leek, onder meer met speciale themanummers:

Zevenhuizen 350 jaar (14-3, maart 2000)

60 jaar bevrijd (19-2 maart, 2005)

jubileum 25-jarig bestaan (26-1, jan 2012)

('t) Leek als vanouds, een korte wandeling door het centrum van Leek en Nietap (29-4, okt 2015)

Meewerken aan bijzondere uitgaven, zoals:

Leekster Schans, schakel in een keten, door G. Hadders,1992

De Leek, de geschiedenis, redactie J. Bolling, 2000

Turf op de grens, door G. Haddder, 2003

De Wolveschans in historisch perspectief, door G. Hadders, 2005

Tolbert, een randveenontginning, door G. Hadders, 2007

Auwema, eigenerfden in Tolbert, door Leo Martinus, 2013

Anna van Ewsum, haar afkomst, haar leven, haar wereld, door Wouter van Schie, 2013

Organisatie van lezingen en tentoonstellingen over historische onderwerpen:

najaar 2013 - de Drachtster Tram

najaar 2014 - de Leekster Courant

najaar 2015 - Shalom & Moi

In 2017 en 2018 komen er tentoonstellingen over de Leekster Scheepvaart en 500 jaar Reformatie

Beheer van een eigen (uitleen)bibliotheek, zie hiervoor het menu-onderdeel Bibliotheek.

Beheer van een volledig gedigitaliseerde fotocollectie.

Fotografisch vastleggen van de veranderingen in het Zuidelijk Westerkwartier, middels een eigen fotodienst.

Participeren in de Beeldbank Groningen, een initiatief van de Groninger Archieven, Provincie en waterschappen

Realiseren van een historische wandelroute door het centrum van Leek, met bijbehorende informatieborden, website en routeboekje

Meewerken aan een wandelroute Leek-Westerbork, een uitvloeisel van de tentoonstelling Shalom & Moi in 2015

Onze verening heeft de ANBI-status, met RSIN 8052.38.761.  Donateurs van een ANBI mogen hun eenmalige of periodieke  giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Meer inlichtingen hierover op de website van de belastingdienst


 

Vrijwillige medewerkers:
 

Het bestuur wordt daarnaast ondersteund door een groot aantal vrijwilligers, voor het rondbrengen van het kwartaalblad, het beheren van de bibliotheek, het verrichten van archiefwerkzaamheden, het maken van foto's en het schrijven van artikelen voor het kwartaalblad. De vereniging heeft geen betaalde medewerkers.