Borg Nienoord

Ewsum bij Middelstum ligt markant in het open landschap. De borg is eeuwenlang in bezit geweest van de familie Van Ewsum. Ridder Onno van Ewsum (04) bouwt in 1472 de nog aanwezige gevechtstoren. In de loop van de eeuwen is de borg uitgegroeid tot één van de fraaiste van de Ommelanden.

Van Panhuys

Van Panhuys en de gemeente Leek - Siebrand Homan

Vanzelfsprekend dient hier aandacht geschonken te worden aan de gebeurtenis op 6 november 1907, bijna 100 jaar geleden. Aan de orde komen : de feiten in het kort, de relatie van de familie Van Panhuys met de inwoners en de consequenties van de ramp voor de gemeente Leek.

Van Ewsum

Het geslacht Van Ewsum was een van de aanzienlijkste Ommelander geslachten in de 14de t/m de 16de eeuw. Oorspronkelijk zetelde dit geslacht op de burcht 'Den Oert' ten noordoosten van Middelstum.

Historie Nienoord

De Historie van Nienoord

Nienoord en haar bewoners, door Henk Doedens

Ontstaan Nienoord

Het ontstaan van de (familie)naam Nienoord
Nienoord ontleent zijn naam aan een boerderij aan de Oldenoordweg te Toornwerd in de gemeente Middelstum. Deze boerderij bestond reeds in het begin van de 17de eeuw in het karspel Toornwerd. De naam veranderde van Nijenoort naar Nienoort naar Nienoord. De eerste bekende eigenerfde boer op Nijenoort was Reender Hayes.